KÚRENIE, PLYN, KANÁL, VODA

STREDISKO ADRESA PREDAJŇA OBJEDNÁVKY
 A CENOVÉ PONUKY
TELEFÓN MOBIL MAIL
VODA, PLYN,
KÚRENIE, KANÁL,
ŽELEZIARSTVO
Strojnícka 17,
Prešov, 080 01
Marek Roják
051/7480 746 0917 976 152 marek.rojak@ekoprim.sk
     
Pavol Tomeš
Rudolf Roják
Martin Stavač
051/7480 748
051/7480 745
0917 976 120
tomes@ekoprim.sk
rojak@ekoprim.sk
stavac@ekoprim.sk

KÚRENIE, PLYN, KANÁL, VODA zverejnené: 31.5.2017